Хапоэль Кфар Саба (жeн) — АО Тирас (жен) прогноз 14.12.2016